Tagasi
15. august 2021

Müügitingimused

Seisuga 01.09.2021

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad APL Fresh Food OÜ e-poe (edaspidi: KFC) müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad KFC-st ostmisel veebiaadressilt https://www.kfceesti.ee ning KFC mobiilirakendusest. 1.2. Toodete müüja on APL Fresh food OÜ (edaspidi: müüja), aadress Tartu mnt 80d, 10112 Tallinn, registrikood 14706369, e-posti aadress info@kfceesti.ee, telefon 6336020. Tingimustega reguleeritakse õigussuhteid, mis tekivad müüja ja KFC toodete ostja (edaspidi: klient) vahel. 1.3. Müüja tegevuskohad on veebilehel näidatud KFC restoranid. 1.4. Müüjal on õigus muuta tingimusi ilma ette teatamata avaldades uued tingimused veebilehel https://www.kfceesti.ee ja/või KFC mobiilirakenduses. Uued tingimused ei mõjuta juba sõlmitud lepingute sisu. Kliendile ja müüja õigussuhtele kohaldatakse tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi. 1.5. Tellimuse vormistamisel kinnitab klient, et on nõus käesolevate tingimustega ning kohustub neid täitma. 1.6. Toodete piltidel KFC veebikeskkonnas ja mobiilirakenduses on vaid illustreeriv tähendus. Toodete põhiomadused on kirjeldatud tootekaardil. 1.7. KFC klienditeeninduse e-posti aadress on info@kfceesti.ee. KFC klienditeenindus töötab E-R 9:00-17: (v.a riigipühadel). 1.8. Tingimustele lisaks kohaldatakse e-poest ostu sooritamisele Eesti Vabariigi õigust ning Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

2. TELLIMUSE ESITAMINE

2.1. Toodete tellimiseks mobiilirakenduses peab klient laadima rakenduse poest KFC Eesti rakenduse enda nutiseadmesse. 2.2. Mobiilirakenduse allalaadimisel tuleb kliendil ekraanil asuvaid juhiseid järgides registreerida end rakenduse kasutajaks. Registreerimisel seotakse rakenduse platvormis klient tema poolt kasutatava telefoni abonentnumbriga, mille abil luuakse rakenduse tarkvaras kliendiga seostatav unikaalne konto. 2.3. Veebikeskkonna kasutamiseks peab klient külastama veebilehte https://www.kfceesti.ee. 2.4. Klient valib KFC-st välja soovitud toote/tooted ja lisab tellimusse. 2.5. Klient valib tellimuse üleandmise koha ja ajavahemiku (tingimuste punkt 4). 2.6. Klient kinnitab tellimuse ja tasub kogu tellimuse eest müüja poolt pakutud maksekeskkonnas. Klient kontrollib enne tasumist, et tellimuses kajastatud tooted, kogused ja hinnad vastavad kliendi tegelikule soovile. 2.7. Pärast maksekeskonnas tasumist tuleb kliendil vajutada nupule „Tagasi kaupmehe juurde“. 2.8. Tellimuse ja makse kättesaamise kohta saadab müüja kliendile automaatse e-kirja. 2.9. Müüja alustab tellimuse täitmist pärast seda, kui klient on tellimuse kinnitanud ja tasunud kogu tellimuse eest. 2.10. Kohapeal valmistatavate toodete (eelkõige kana ämbrid) puhul tuleb arvestada, et neid tooteid hoitakse pärast komplekteerimist kaasa ostmiseks mõeldud tingimustes, mistõttu võivad jõuda need kliendini jahtunult. 2.11. Müüjal on õigus määrata toodetele vähim ja suurim kaal/kogus, mida kliendil on võimalik tellida. 2.12. Müüjal on õigus täielikult või osaliselt loobuda kinnitatud ja tasutud tellimuse täitmisest, edastades sellekohase teate kliendi e-posti aadressile koos põhjendusega. Nimetatud juhtudel tagastatakse kliendile täitmata tellimuse osa maksumus 14 päeva jooksul. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

3. TOOTE/TELLIMUSE HIND JA MAKSEVÕIMALUSED

3.1. Toodete hinnad KFC-s on toodud eurodes ning sisaldavad käibemaksu. 3.2 Toodetele kehtivad ostu sooritamise hetkel KFC-s kuvatud hinnad. Juhul kui müügihind on toote kättesaamise ajaks muutunud, kehtib tellimuse vormistamise hetkel kehtinud hind. Oluline, et klient kontrolliks enne tasumist tellimuses kajastatud hindu vastavad punktile 2.6. 3.3. Klient tasub tellimuse eest ettemaksuna täies ulatuses KFC-s näidatud viisidel: 3.3.1 Eesti pangalingid: Swedbank, SEB, LHV, Luminor, Coop Pank 3.3.2 Visa/Mastercard (krediit)kaardimaksed 3.4. Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt kliendi ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule. 3.5. Tasumine toimub väljaspool e-poodi - Maksekeskus AS turvalises keskkonnas (krediit)kaardiga tasumisel või pangalinguiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja (krediit)kaardi andmetele. 3.6 KFC on isikuandmete vastutav töötleja, KFC edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

4. TELLIMUSE KÄTTESAAMINE

4.1. Tellimusi saab kätte kliendi poolt tellimuses valitud restoranist (edaspidi: KFC väljastuspunkt). 4.2. Tellimuste kättesaamine restoranis: 4.2.1. Restoranis toimub tellimuste väljastamine KFC väljastuspunktist kõigil nädalapäevadel (v.a 25. detsember ja 1. jaanuar) 10.00-22.00. Tellimuste väljastamine Kristiine Keskuse KFC-s toimub E-P 24h (v.a 25. detsember ja 1. jaanuar). 4.2.2. Tellimused on restoranis kättesaadavad tellimuses määratud ajavahemikul. 4.2.3. Tellimuse saab klient kätte tellimuse numbri esitamisel. 4.2.4. Müüja ei vastuta kliendile tekkinud kahju eest, kui müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse tellimuse numbri ja selle alusel on tellimuse kätte saanud. 4.2.5. Müüja hoiab tellimusi kuni sama päeva lõpuni (s.o kuni 22.00). Kui klient tuleb tellimusele järele hiljem kui tellimuses määratud ajavahemikul, peab ta arvestama, et tooted on jahtunud. Kui klient ei tule sama päeva lõpuni tellimusele järele, loetakse klient tellimusest loobunuks. Müüja ei hüvita kliendile loobutud tellimuse/toote maksumust. 4.3. Tellimuste /toodete kontroll ja toodete kahjustumise või kadumise riski üleminek: 4.3.1. Tellimuse kättesaamisel on kliendil kohustus kontrollida toodete vastavust tellimusele. 4.3.2. Kui toodete kontrollimisel ilmneb, et toodete hulgas on mitte tellitud, riknenud, sobimatuid tooteid, tuleb sellest koheselt teavitada müüja klienditeenindust ning puudustega ja mittetellitud tooted koheselt tagastada restoranile. 4.3.3. Toodete kahjustumise ja kadumise risk läheb üle kliendile tellimuse/toote kättesaamise hetkest.

5. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

5.1. Müüja töötleb kliendi poolt e-poes sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-posti aadress, telefon) eelkõige tellimuse täitmiseks vastavalt https://www.apollo.ee/privaatsus/

6. LEPINGUST TAGANEMINE

6.1. Vastavalt võlaõigusseadusele ei kohaldata taganemisõigust lepingule: 6.1.1. mille esemeks on sellise asja üleandmine, mis rikneb või vananeb kiiresti; 6.1.2. mille esemeks on sellise suletud pakendis asja üleandmine, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud.

7. PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS

7.1. Juhul, kui müüja oma kohustusi rikub, on kliendil õigus nõuda kohustuse täitmist, keelduda oma võlgnetava kohustuse täitmisest, nõuda kahju hüvitamist, hinna alandamist, rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel viivist või taganeda lepingust. 7.2. Mittenõuetekohaste toodete korral saab esitada pretensiooni vastavalt punktile 4.3 tellimuse kättesaamisel või e-posti teel aadressile info@kfceesti.ee või kirjalikult APL Fresh food OÜ aadressil Tartu mnt 80d, 10112 Tallinn või KFC tagasiside platvormil http://www.kfcfeedbackest.com/. E-kirjas või kirjalikus pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, tootel ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument. Müüja kohustub pretensiooni lahendama 7 tööpäeva jooksul juhul, kui pretensiooni põhjused on müüjast mittesõltuvad. Juhul, kui pretensiooni põhjus on kliendi põhjustatud, peab klient selle koheselt kõrvaldama. 7.3. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest (sealhulgas kätte toimetamise viivituse eest), kui need on tingitud asjaoludest, mis ei tulenenud müüjast. 7.4. Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse (Endla 10A, 10122 Tallinn, www.ttja.ee ) ja tarbijavaidluste komisjoni (Endla 10A, 10122 Tallinn, https://komisjon.ee/et) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või kohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.

Ärinimi: APL FRESH FOOD, OÜ
Äriregistrikood: 14706369
KMKR number: EE102154113
e-posti aadress: info@kfceesti.ee
© 2021 KFC International Holdings Inc.